وبلاگ اکووات

آموزش دیالوکس اکووات: قسمت نهم – طراحی روشنایی فروشگاه در محیط دیالوکس

طراحی روشنایی فروشگاه در محیط دیالوکس

تیم تحریریه اکووات: در سری پروژه‌ها و ویدیوهای آموزش دایلوکس اکووات قصد داریم در چند دقیقه کوتاه و به صورت گام به گام، بخشی از نرم افزار دایلوکس و طریقه انجام پروژه طراحی روشنایی را به شما آموزش دهیم. در این مقاله به عنوان نهمین قسمت آموزش دیالوکس قصد داریم روند طراحی روشنایی فروشگاه در محیط دیالوکس را […]

آموزش دیالوکس اکووات: قسمت هشتم – طراحی روشنایی زمین ورزشی در محیط دیالوکس

طراحی روشنایی زمین ورزشی در محیط دیالوکس

تیم تحریریه اکووات: در سری پروژه‌ها و ویدیوهای آموزش دایلوکس اکووات قصد داریم در چند دقیقه کوتاه و به صورت گام به گام، بخشی از نرم افزار دایلوکس و طریقه انجام پروژه طراحی روشنایی را به شما آموزش دهیم. در این مقاله به عنوان هشتمین قسمت آموزش دیالوکس قصد داریم روند طراحی روشنایی زمین ورزشی در محیط […]

آموزش دیالوکس اکووات: قسمت هفتم – ایجاد بافت و رنگ در محیط دیالوکس

آموزش دیالوکس - ایجاد بافت و رنگ در محیط دیالوکس بلاگ

تیم تحریریه اکووات: در سری پروژه‌ها و ویدیوهای آموزش دایلوکس اکووات قصد داریم در چند دقیقه کوتاه و به صورت گام به گام، بخشی از نرم افزار دایلوکس و طریقه انجام پروژه طراحی روشنایی را به شما آموزش دهیم. در این مقاله به عنوان هفتمین مقاله آموزشی قصد داریم روند ایجاد بافت و رنگ در […]

آموزش دیالوکس اکووات: قسمت ششم – ایجاد پلکان و تراس در محیط دیالوکس

آموزش دیالوکس - ایجاد پلکان و تراس در محیط دیالوکس دیالوکس - بلاگ

تیم تحریریه اکووات: در سری پروژه‌ها و ویدیوهای آموزش دایلوکس اکووات قصد داریم در چند دقیقه کوتاه و به صورت گام به گام، بخشی از نرم افزار دایلوکس و طریقه انجام پروژه طراحی روشنایی را به شما آموزش دهیم. در این مقاله به عنوان ششمین مقاله آموزشی قصد داریم روندایجاد پلکان و تراس در محیط […]

آموزش دیالوکس اکووات: قسمت پنجم – ایجاد طبقات ساختمانی در محیط دیالوکس

ایجاد طبقات ساختمانی در محیط دیالوکس

تیم تحریریه اکووات: در سری پروژه‌ها و ویدیوهای آموزش دایلوکس اکووات قصد داریم در چند دقیقه کوتاه و به صورت گام به گام، بخشی از نرم افزار دایلوکس و طریقه انجام پروژه طراحی روشنایی را به شما آموزش دهیم. در این مقاله به عنوان پنجمین مقاله آموزشی قصد داریم روند ایجاد طبقات ساختمانی در محیط دیالوکس را […]

آموزش دیالوکس اکووات: قسمت چهارم – طراحی برج نوری با پروژکتورهای ۱۸۰ وات اکووات

آموزش دیالوکس - طراحی برج نوری با پروژکتور ۱۸۰ وات - بلاگ

تیم تحریریه اکووات: در سری پروژه‌ها و ویدیوهای آموزش دایلوکس اکووات قصد داریم در چند دقیقه کوتاه و به صورت گام به گام، بخشی از نرم افزار دایلوکس و طریقه انجام پروژه طراحی روشنایی را به شما آموزش دهیم. در این مقاله به عنوان چهارمین مقاله آموزشی قصد داریم روند طراحی برج نوری با پروژکتورهای […]

آموزش دیالوکس اکووات: قسمت سوم – مدل کردن پلان اتوکد در محیط دیالوکس

آموزش دیالوکس - مدل کردن پلان اتوکد در محیط DIALux دیالوکس

تیم تحریریه اکووات: در سری پروژه‌ها و ویدیوهای آموزش دایلوکس اکووات قصد داریم در چند دقیقه کوتاه و به صورت گام به گام، بخشی از نرم افزار دایلوکس و طریقه انجام پروژه طراحی روشنایی را به شما آموزش دهیم. در این مقاله به عنوان سومین مقاله آموزشی قصد داریم روند مدل کردن پلان اتوکد در […]

آموزش دیالوکس اکووات: قسمت دوم – طراحی نورپردازی و روشنایی کلاس درس

آموزش دیالوکس - نورپردازی و روشنایی کلاس درس

تیم تحریریه اکووات: در سری پروژه‌ها و ویدیوهای آموزش دایلوکس اکووات قصد داریم در چند دقیقه کوتاه و به صورت گام به گام، بخشی از نرم افزار دایلوکس و طریقه انجام پروژه طراحی روشنایی را به شما آموزش دهیم. در این مقاله به عنوان دومین مقاله قصد داریم روند طراحی نورپردازی و روشنایی کلاس درس […]

آموزش دیالوکس اکووات: قسمت اول – طراحی نورپردازی و روشنایی نمایشگاه ماشین

آموزش دیالوکس - نورپردازی و روشنایی نمایشگاه ماشین

تیم تحریریه اکووات: در سری پروژه‌ها و ویدیوهای آموزش دایلوکس اکووات قصد داریم در چند دقیقه کوتاه و به صورت گام به گام، بخشی از نرم افزار دایلوکس و طریقه انجام پروژه طراحی روشنایی را به شما آموزش دهیم. در این مقاله به عنوان اولین مقاله قصد داریم روند طراحی نورپردازی یک نمایشگاه ماشین را […]

پروژه طراحی دایلوکس برج نوری با پروژکتور ۱۸۰ وات

5دایلوکس پروژکتور

در این پروژه ( پروژه طراحی دایلوکس برج نوری با پروژکتور ۱۸۰ وات ) محوطه یک پارکینگ به ابعاد ۳۵×۳۵ متر توسط ۱۰ عدد پروژکتور ۱۸۰ وات اکووات که بر روی یک برج نوری به ارتفاع ۱۵ متر قرار گرفته اند، روشن گردیده است. پروژکتورها بر روی یک دایره به قطر ۳ متر و بر […]