وبلاگ اکووات

آموزش دیالوکس اکووات: قسمت پانزدهم – دانلود آبجکت سه بعدی دیالوکس

دانلود آبجکت سه بعدی برای طراحی نورپردازی در دیالوکس

تیم تحریریه اکووات: نرم افزارهای شبیه ساز امروزه جایگاه مهمی در دنیای علم و مهندسی پیدا کرده اند.اهمیت  استفاده  از نرم افزار دیالوکس برای طراحان نورپردازی غیر قابل چشم پوشی است. در مطلب این هفته آموزش دیالوکس اکووات، خبری از آموزش نیست بلکه قصد داریم تا مجموعه‌ای از آبجکت سه بعدی دیالوکس را به شما […]

آموزش دیالوکس اکووات: قسمت چهاردهم – طراحی روشنایی و نورپردازی فروشگاه فرش در محیط دیالوکس

آموزش دیالوکس اکووات قسمت چهاردهم - طراحی روشنایی و نورپردازی فروشگاه فرش در محیط دیالوکس

تیم تحریریه اکووات: در سری پروژه‌ها و ویدیوهای آموزش دایلوکس اکووات قصد داریم در چند دقیقه کوتاه و به صورت گام به گام، بخشی از نرم افزار دایلوکس و طریقه انجام پروژه طراحی روشنایی را به شما آموزش دهیم. در این مقاله به عنوان چهاردهمین قسمت آموزش دیالوکس قصد داریم روند طراحی روشنایی و نورپردازی فروشگاه فرش در […]

آموزش دیالوکس اکووات: قسمت دوازدهم – طراحی نورپردازی فروشگاه مبلمان

آموزش دیالوکس اکووات قسمت دوازدهم – طراحی نورپردازی فروشگاه مبلمان

تیم تحریریه اکووات: در سری پروژه‌ها و ویدیوهای آموزش دایلوکس اکووات قصد داریم در چند دقیقه کوتاه و به صورت گام به گام، بخشی از نرم افزار دایلوکس و طریقه انجام پروژه طراحی روشنایی را به شما آموزش دهیم. در این مقاله به عنوان دوازدهمین قسمت آموزش دیالوکس قصد داریم روند طراحی نورپردازی فروشگاه مبلمان در دیالوکس را […]

آموزش دیالوکس اکووات: قسمت یازدهم – نورپردازی سالن نمایش کوچک دایره‌ای شکل

آموزش دیالوکس اکووات قسمت یازدهم – نورپردازی سالن نمایش کوچک دایره‌ای شکل

تیم تحریریه اکووات: در سری پروژه‌ها و ویدیوهای آموزش دایلوکس اکووات قصد داریم در چند دقیقه کوتاه و به صورت گام به گام، بخشی از نرم افزار دایلوکس و طریقه انجام پروژه طراحی روشنایی را به شما آموزش دهیم. در این مقاله به عنوان یازدهمین قسمت آموزش دیالوکس قصد داریم روند نورپردازی سالن نمایش دایره‌ای شکل در […]

آموزش دیالوکس اکووات: قسمت نهم – طراحی روشنایی فروشگاه در محیط دیالوکس

طراحی روشنایی فروشگاه در محیط دیالوکس

تیم تحریریه اکووات: در سری پروژه‌ها و ویدیوهای آموزش دایلوکس اکووات قصد داریم در چند دقیقه کوتاه و به صورت گام به گام، بخشی از نرم افزار دایلوکس و طریقه انجام پروژه طراحی روشنایی را به شما آموزش دهیم. در این مقاله به عنوان نهمین قسمت آموزش دیالوکس قصد داریم روند طراحی روشنایی فروشگاه در محیط دیالوکس را […]

آموزش دیالوکس اکووات: قسمت هشتم – طراحی روشنایی زمین ورزشی در محیط دیالوکس

طراحی روشنایی زمین ورزشی در محیط دیالوکس

تیم تحریریه اکووات: در سری پروژه‌ها و ویدیوهای آموزش دایلوکس اکووات قصد داریم در چند دقیقه کوتاه و به صورت گام به گام، بخشی از نرم افزار دایلوکس و طریقه انجام پروژه طراحی روشنایی را به شما آموزش دهیم. در این مقاله به عنوان هشتمین قسمت آموزش دیالوکس قصد داریم روند طراحی روشنایی زمین ورزشی در محیط […]

آموزش دیالوکس اکووات: قسمت هفتم – ایجاد بافت و رنگ در محیط دیالوکس

آموزش دیالوکس - ایجاد بافت و رنگ در محیط دیالوکس بلاگ

تیم تحریریه اکووات: در سری پروژه‌ها و ویدیوهای آموزش دایلوکس اکووات قصد داریم در چند دقیقه کوتاه و به صورت گام به گام، بخشی از نرم افزار دایلوکس و طریقه انجام پروژه طراحی روشنایی را به شما آموزش دهیم. در این مقاله به عنوان هفتمین مقاله آموزشی قصد داریم روند ایجاد بافت و رنگ در […]

آموزش دیالوکس اکووات: قسمت ششم – ایجاد پلکان و تراس در محیط دیالوکس

آموزش دیالوکس - ایجاد پلکان و تراس در محیط دیالوکس دیالوکس - بلاگ

تیم تحریریه اکووات: در سری پروژه‌ها و ویدیوهای آموزش دایلوکس اکووات قصد داریم در چند دقیقه کوتاه و به صورت گام به گام، بخشی از نرم افزار دایلوکس و طریقه انجام پروژه طراحی روشنایی را به شما آموزش دهیم. در این مقاله به عنوان ششمین مقاله آموزشی قصد داریم روندایجاد پلکان و تراس در محیط […]

آموزش دیالوکس اکووات: قسمت پنجم – ایجاد طبقات ساختمانی در محیط دیالوکس

ایجاد طبقات ساختمانی در محیط دیالوکس

تیم تحریریه اکووات: در سری پروژه‌ها و ویدیوهای آموزش دایلوکس اکووات قصد داریم در چند دقیقه کوتاه و به صورت گام به گام، بخشی از نرم افزار دایلوکس و طریقه انجام پروژه طراحی روشنایی را به شما آموزش دهیم. در این مقاله به عنوان پنجمین مقاله آموزشی قصد داریم روند ایجاد طبقات ساختمانی در محیط دیالوکس را […]

آموزش دیالوکس اکووات: قسمت چهارم – طراحی برج نوری با پروژکتورهای ۱۸۰ وات اکووات

آموزش دیالوکس - طراحی برج نوری با پروژکتور ۱۸۰ وات - بلاگ

تیم تحریریه اکووات: در سری پروژه‌ها و ویدیوهای آموزش دایلوکس اکووات قصد داریم در چند دقیقه کوتاه و به صورت گام به گام، بخشی از نرم افزار دایلوکس و طریقه انجام پروژه طراحی روشنایی را به شما آموزش دهیم. در این مقاله به عنوان چهارمین مقاله آموزشی قصد داریم روند طراحی برج نوری با پروژکتورهای […]