تیم تحریریه اکووات: در مقاله قبلی بخش اول راهنمای روشنایی فروشگاه را مرور کردیم که مربوط به انتخاب سبک نورپردازی محیط داخلی فروشگاه می‌شد. در این مقاله قسمت دیگری از راهنمای روشنایی فروشگاه را با هم مرور می‌کنیم. گام دوم: گزینه‌های روشنایی پیش روی خودتان را بررسی کنید. هر کدام از سبک‌های روشنایی که در […]